Warsaw Pack 2024 : Konferencja Klastra Creative Packaging Group z prelekcją WAY TO AI pt. “Sztuczna inteligencja: od eksperymentu przez trend do niezbędnego wsparcia w zmieniającym się biznesie.”

Warsaw Pack 2024 : Konferencja Klastra Creative Packaging Group z prelekcją WAY TO AI pt. "Sztuczna inteligencja: od eksperymentu przez trend do niezbędnego wsparcia w zmieniającym się biznesie."

24 kwietnia 2024 roku w Nadarzynie w ramach targów Warsaw Pack 2024 odbyła się konferencja Klastra CPG, podczas której WAY TO AI miało przyjemność zaprezentować swoje przemyślenia, wyniki obserwacji na temat AI i podzielić się praktycznymi poradami w kwestii zastosowań oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli branży opakowaniowej, którzy z zainteresowaniem śledzili prezentacje na temat AI i jej zastosowań w biznesie.

Konferencja rozpoczęła się od powitania uczestników przez organizatorów. Radosław Dylewski, założyciel WAY TO AI oraz Jakub Szymański, zespołowy inżynier, przedstawili swoje doświadczenia z największej konferencji dotyczącej AI w Europie, WAICF, która odbywała się lutego w Cannes. Opowiedzieli o działalności WAY TO AI, która od ponad roku bada możliwości sztucznej inteligencji, szczególnie w zakresie przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Definicja AI: Tajemnica Sztucznej Inteligencji

Radosław Dylewski wyjaśnił, że termin “sztuczna inteligencja” jest szeroki i zależny od kontekstu. Przedstawił AI jako technologię naśladującą procesy poznawcze człowieka, podkreślając dwa główne aspekty: autonomię i zdolność do adaptacji. AI może działać niezależnie w złożonych środowiskach oraz uczyć się z doświadczeń, co czyni ją wszechstronnym narzędziem. Autonomia AI oznacza, że systemy te mogą działać bez ciągłego nadzoru człowieka. Przykładem jest system zarządzania magazynem, tworzy predykcje zapasów na podstawie analizy danych. Zdolność do adaptacji pozwala AI uczyć się i poprawiać swoje działanie na podstawie zgromadzonych doświadczeń, co jest kluczowe dla jej efektywności.

Historia AI: Od Turinga do GPT – Kluczowe Kamienie Milowe

Prezentacja zawierała przegląd kluczowych postaci i wydarzeń w historii AI, takich jak Alan Turing i IBM Deep Blue. Alan Turing, uznawany za ojca sztucznej inteligencji, wprowadził koncepcję maszyn zdolnych do naśladowania ludzkiego myślenia. Jego test Turinga stał się kamieniem milowym w ocenie zdolności maszyn do naśladowania ludzkich zachowań.

IBM Deep Blue, komputer szachowy, który w 1997 roku pokonał mistrza świata Garry’ego Kasparova, był przełomowym wydarzeniem, pokazującym zdolność AI do analizowania ogromnych ilości danych i podejmowania strategicznych decyzji. To wydarzenie zainspirowało dalszy rozwój AI, prowadząc do technik głębokiego uczenia i samouczenia się maszyn.

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w dziedzinie AI, zwłaszcza w zakresie dużych modeli językowych (LLM), takich jak GPT (Generative Pre-trained Transformer). Te modele uczą się z rozległych zbiorów tekstów z internetu, co umożliwia im generowanie koherentnych tekstów i wykonywanie zadań takich jak odpowiadanie na pytania czy tworzenie streszczeń

Praktyczne Zastosowania AI: Od Teorii do Praktyki w Biznesie

Przytoczone przykłady dynamicznego wzrostu zastosowań AI w branżach pokazały, jak technologia ta przekształca zarządzanie łańcuchem dostaw, marketing, sprzedaż oraz rozwój produktu.

W kolejnej części prezentacji pokazano praktyczne zastosowania AI w biznesie. Przykłady obejmowały personalizowane rekomendacje, systemy zarządzania magazynem oraz generatywną AI tworzącą nowe treści. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak AI może zwiększyć efektywność operacyjną i dostarczyć nowych możliwości w różnych sektorach.

Generatywna AI, tworząca nowe treści, otwiera nowe możliwości w marketingu i obsłudze klienta. Na przykład, AI może generować spersonalizowane oferty marketingowe, tworzyć treści wideo czy nawet komponować muzykę. Te zastosowania pokazują, jak wszechstronne i potężne mogą być narzędzia AI w różnych aspektach działalności biznesowej. W punkcie wskazano jako przykład takiego rozwiązania projekt Gracjan AI, który pomaga w tworzeniu treści Social Media oraz wspiera marketing startupu (w zasadzie generuje relacje, którą czytasz, za co dziękujemy).

Eksperymenty i Wsparcie: AI na Wyciągnięcie Ręki

Radosław zachęcał uczestników do eksperymentowania z AI, wskazując na dostępność narzędzi takich jak chat GPT i wyszukiwarka Perplexity. Podkreślono również, że AI wspiera, a nie zastępuje człowieka w pracy. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wykorzystać AI do usprawnienia codziennych zadań i wprowadzenia innowacji w swoich firmach.

Chat GPT, wykorzystujący zaawansowane modele językowe, umożliwia bardziej naturalne i efektywne interakcje z maszynami. Wyszukiwarka Perplexity oferuje szybki dostęp do informacji, podając jednocześnie źródła i cytaty, co jest szczególnie wartościowe podczas badań i analiz. Te narzędzia pokazują, jak AI może wspierać różne aspekty działalności biznesowej, od marketingu po obsługę klienta.

Dodatkowo zespół WAY TO AI podzielił się swoimi predykcjami, opartymi na praktycznym badaniu technologii AI wskazując trzy kluczowe aspekty, w których widzą największe szanse do budowy przewagi konkurencyjnej: potęgę personalizacji AI, systemy agentowe oraz avatary gdzie jako przykład wskazano projekt Wanda AI rozwijany w ramach badań wewnątrz zespoł

Znaczenie Danych: Fundamenty Sztucznej Inteligencji

Omówiono kluczową rolę danych w trenowaniu modeli AI oraz konieczność ich digitalizacji i standaryzacji. Jakub Szymański podkreślił, że dane są paliwem dla AI, a ich jakość i dostępność mają kluczowe znaczenie dla skuteczności wdrażanych rozwiązań. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przygotować swoje dane do wykorzystania przez AI.

Proces digitalizacji danych obejmuje konwersję dokumentów papierowych na format cyfrowy oraz standaryzację danych w obrębie całej działalności. Usuwanie duplikatów, zapełnianie luk i dbanie o spójność formatów to kluczowe kroki w przygotowaniu danych do trenowania modeli AI. Dzięki temu, AI może efektywnie analizować dane i dostarczać wartościowych wniosków, które wspierają decyzje biznesowe.

Cztery Podejścia do AI: Od Usprawnień po Eksperymenty

Jakub Szymański zaprezentował cztery podejścia do wykorzystania AI: usprawniające, oszczędnościowe, rozwojowe i eksperymentalne, co jest autorską wiedzą zespołu WAY TO AI, popartą praktyką. Każde z podejść ilustrowano konkretnymi przykładami zastosowań w różnych branżach. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak AI może wspierać ich działalność na różnych poziomach zaawansowania i w różnych obszarach operacyjnych.

Podejście Usprawniające

Pierwsze podejście, usprawniające, obejmuje rozwiązania, które pomagają w codziennych zadaniach. Przykładem jest asystent HR w formie chatbota, który może generować umowy, przeprowadzać onboarding nowych pracowników i wstępnie typować najlepszych kandydatów do rekrutacji. Takie narzędzia wymagają niewielkich nakładów finansowych, a potrafią znacząco usprawnić pracę.

Podejście Oszczędnościowe

Drugie podejście, oszczędnościowe, skupia się na optymalizacji procesów w całej firmie. Przykładem jest Toyota, która wprowadziła modele AI do optymalizacji produkcji, ograniczając nadprodukcję i eliminując zbędny transport. AI analizuje procesy produkcyjne, wskazując obszary wymagające usprawnień, co prowadzi do znacznych oszczędności.

Podejście Rozwojowe

Trzecie podejście, rozwojowe, dotyczy badań i rozwoju, które są niezbędne dla firm chcących pozostać konkurencyjnymi. AI może przyspieszyć proces badań, na przykład przewidując toksyczność związków chemicznych. Dzięki temu, firmy mogą skrócić czas potrzebny na badania i wprowadzenie nowych produktów na rynek.

Podejście Eksperymentalne

Ostatnie podejście, eksperymentalne, polega na badaniu nowych, jeszcze nieodkrytych zastosowań AI. Przykładem jest struktura multiagentów, gdzie AI działa jako zespół agentów specjalizujących się w różnych dziedzinach. Taki system może przydzielać zadania i koordynować prace, co brzmi jak science fiction, ale jest coraz bliższe rzeczywistości.

Podsumowanie Prezentacji: Inspirujące Motto WAY TO AI

Na zakończenie prezentacji, Radosław Dylewski podkreślił, że sztuczna inteligencja to nie tylko narzędzie, ale także inspiracja do ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Podsumował prelekcje inspirującym mottem:

“Pasja napędza AI, przekształcając nawet najmniejsze pomysły w życiowe usprawnienia.”

To motto doskonale oddaje ducha innowacji i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, które mogą usprawnić nasze życie zarówno zawodowe, jak i osobiste. Zachęca do przyjęcia AI jako partnera w rozwoju, a nie jako zagrożenia, i do eksplorowania możliwości, jakie oferuje ta zaawansowana technologia.

 Panel dyskusyjny
Wydarzenie zyskało dodatkową wartość dzięki panelowi dyskusyjnemu, w którym udział wzięli prelegenci oraz inni eksperci branży. Dyskusja skoncentrowana była na branży opakowaniowej przenosząc temat do aspektów wdrażania AI w branży, z naciskiem na personalizację, efektywność i zrównoważony rozwój. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń między uczestnikami panelu, a także pytania od publiczności, umożliwiły głębsze zrozumienie tematu i podkreśliły znaczenie tej technologii nie tylko w branży opakowań, ale i w szerszym kontekście nowoczesnego biznesu. 
Wrażenia i Zaangażowanie Uczestników
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Prezentacja WAY TO AI była oceniana jako inspirująca i motywująca do dalszych działań w dziedzinie sztucznej inteligencji. Uczestnicy chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami, co stworzyło atmosferę otwartości i współpracy.
 
Podsumowanie Konferencji

Zaskoczeniem dla zespołu był fakt że konferencja Klastra CPG była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie AI. Prezentacja WAY TO AI pokazała, że sztuczna inteligencja to nie tylko przyszłość, ale już teraz dostępne narzędzie wspierające rozwój biznesu. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak AI może być wykorzystywana w praktyce, a także dowiedzieć się o najnowszych trendach i technologiach w tej dziedzinie.

Wydarzenie to podkreśliło, że AI staje się kluczowym elementem globalnej gospodarki i naszej przyszłości. Konferencja zakończyła się dyskusjami i sesjami networkingowymi, które umożliwiły uczestnikom nawiązanie cennych kontaktów i wymianę doświadczeń. Warsaw Pack 2024 była nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale także inspiracją do dalszych działań i wdrażania nowych technologii w swoich firmach.

 
Scroll to Top

Hej, tu Gracjan! 

Porozmawiajmy.